Quận Thủ Đức

Mới

VINCOM THỦ ĐỨC | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN THỦ ĐỨC

 • 10 /m²
 • TP Thủ Đức

216 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ ST. MORITZ | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN THỦ ĐỨC

 • 11 /m²
 • TP Thủ Đức

1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 75/1 ĐƯỜNG SỐ 23 | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN THỦ ĐỨC

 • 10 /m²
 • TP Thủ Đức

75/1 Đường số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 45 – 47 ĐƯỜNG SỐ 7 | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN THỦ ĐỨC

 • 8 /m²
 • TP Thủ Đức

45-47 Đường số 7, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

The STA 120-122 Kha Vạn Cân | Văn phòng cho thuê TP. Thủ Đức

 • 6 /m²
 • TP Thủ Đức

120-122 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Mới

IOS BUILDING ĐƯỜNG SỐ 18 | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN THỦ ĐỨC

 • 13 /m²
 • TP Thủ Đức

29 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

GIA ĐỊNH TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN THỦ ĐỨC

 • 10 /m²
 • TP Thủ Đức

566 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

TÒA NHÀ 612 – 618 PHẠM VĂN ĐỒNG | VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP THỦ ĐỨC

 • 14 /m2
 • TP Thủ Đức

612-618 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

NEW CITY BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP THỦ ĐỨC

 • 9 /m2
 • TP Thủ Đức

216-218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

DAINGUYEN OFFICE BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP THỦ ĐỨC

 • 12 /m2
 • TP Thủ Đức

77A Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

BSI TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP THỦ ĐỨC

 • 10 /m2
 • TP Thủ Đức

195-197 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mới

TÒA NHÀ 141 – 143 NGUYỄN THỊ NHUNG | VĂN PHÒNG CHO THUÊ TP THỦ ĐỨC

 • 7.5 /m2
 • TP Thủ Đức

141-143 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page