Phường Tân Sơn Nhì

Tòa nhà 334-336 Tân Sơn Nhì

  • 9.5 /m²
  • Quận Tân Phú

334-336 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 2 Nguyễn Thế Truyện

  • 7.5 /m²
  • Quận Tân Phú

2 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page