Phường Phú Thọ Hoà

Mới

VICTORYA BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN PHÚ

  • 7 /m²
  • Quận Tân Phú

767 Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 763 LUỸ BÁN BÍCH | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN PHÚ

  • 8 /m²
  • Quận Tân Phú

763 Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 755 LUỸ BÁN BÍCH | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN PHÚ

  • 7 /m²
  • Quận Tân Phú

755 Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page