Phường Phú Thạnh

Mới

TOÀ NHÀ KES | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN PHÚ

  • 9 /m²
  • Quận Tân Phú

56A Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 655 LUỸ BÁN BÍCH | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN PHÚ

  • 6.5 /m²
  • Quận Tân Phú

655 Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Mới

THUẬN ANH OFFICE | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN PHÚ

  • 11 /m²
  • Quận Tân Phú

85 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page