Phường 14

Mới

TOÀ NHÀ 106 ÂU CƠ | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 7 /m²
 • Quận Tân Bình

106 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 10A TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 9 /m²
 • Quận Tân Bình

10A Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mộc Gia 24A Bàu Cát 2 | Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

 • 12 /m²
 • Quận Tân Bình

24A Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

LANDMART BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 17 /m²
 • Quận Tân Bình

756A Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

KEPPEL LAND 25C BÀU CÁT | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 10 /m²
 • Quận Tân Bình

25C Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

SABAY 427 TRƯỜNG CHINH | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 15 /m²
 • Quận Tân Bình

427 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ VC HOUSE | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 8 /m²
 • Quận Tân Bình

399B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

ATA BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 4 /m2
 • Quận Tân Bình

954 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page