Phường 13

PHÚC HUY 55 LÊ VĂN HUÂN | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 8.6 /m2
 • Quận Tân Bình

55 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

PHÚC HUY OFFICE 30 ẤP BẮC | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 10 /m2
 • Quận Tân Bình

30 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

THE JADE BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 10 /m2
 • Quận Tân Bình

52-54 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

PHÚC HUY OFFICE | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 7 /m²
 • Quận Tân Bình

20 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

PHÁT LỘC BUILDING BÌNH GIÃ | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 7 /m2
 • Quận Tân Bình

71 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

TOÀN CẦU BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 6.5 /m2
 • Quận Tân Bình

21 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

PHATLAND OFFICE BÀU BÀNG | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 6.5 /m2
 • Quận Tân Bình

17 Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Lighthouse Hoàng Hoa Thám | Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

 • 8.5 /m2
 • Quận Tân Bình

127/2 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 38A LÊ VĂN HUÂN | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 8 /m²
 • Quận Tân Bình

38A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

PHATLAND OFFICE 36A LÊ VĂN HUÂN | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 9.5 /m²
 • Quận Tân Bình

36A Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

THE LUMIERE BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 10.5 /m²
 • Quận Tân Bình

9 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

THE OFFICE 586/8 CỘNG HOÀ | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

 • 10 /m²
 • Quận Tân Bình

586/8 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page