Phường 11

Mới

TÒA NHÀ 204-206 VÕ THÀNH TRANG | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

  • 5 /m2
  • Quận Tân Bình

204-206 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mới

UNIQUE BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

  • 8 /m2
  • Quận Tân Bình

741 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí MInh

Mới

BUILDING 198 BÀU CÁT | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH

  • 7 /m2
  • Quận Tân Bình

198 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Bảy Hiền Tower | Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

  • 8 /m2
  • Quận Tân Bình

9 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page