Phường 9

Golden Mansion ǀ Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

 • 16 /m2
 • Quận Phú Nhuận

119 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

The STA 54/3 Đào Duy Anh | Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

 • 8 /m2
 • Quận Phú Nhuận

54/3 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

TÒA NHÀ 11 ĐÀO DUY ANH | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 10 /m2
 • Quận Phú Nhuận

11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

THÀNH NGỌC BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 8 /m2
 • Quận Phú Nhuận

54/41 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

GP BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 9 /m2
 • Quận Phú Nhuận

104-106 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HB | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 11 /m²
 • Quận Gò Vấp

154 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

SN VIETNAM TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 5.7 /m2
 • Quận Phú Nhuận

139 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

L’MAK PLAZA | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 17 /m²
 • Quận Phú Nhuận

127 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Halo 157-159 Đào Duy Anh | Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

 • 8 /m²
 • Quận Phú Nhuận

157-159 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Halo 19 Hồ Văn Huê | Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

 • 8 /m²
 • Quận Phú Nhuận

19-19/2A Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

GIA THY BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 11 /m²
 • Quận Phú Nhuận

158-158A Đào Anh Duy, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

GP BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

 • 12$/m²
 • Quận Phú Nhuận

104 - 106 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

You cannot copy content of this page