Phường 5

Mới

Golden Globe Tower | Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

  • 22 /m2
  • Quận Phú Nhuận

68 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

LAM SƠN BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

  • 18 /m2
  • Quận Phú Nhuận

5-7 Lam Sơn, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Mới

NEWTECONS TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

  • 22/m²
  • Quận Phú Nhuận

96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Mới

REDBASE BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

  • 10$/m²
  • Quận Phú Nhuận

302A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Mới

TÒA NHÀ VĂN OANH ǀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN PHÚ NHUẬN

  • 10 /m²
  • Quận Phú Nhuận

54 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page