Phường 17

Mới

VICTORY TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

  • 12.5 /m2
  • Quận Gò Vấp

318-320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mộc Gia 238-240-242 Nguyễn Oanh | Văn phòng cho thuê Quận Gò Vấp

  • 13 /m²
  • Quận Gò Vấp

238-240-242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page