Quận Gò Vấp

Văn Lang Center | Văn phòng cho thuê Quận Gò Vấp

 • 13 /m2
 • Quận Gò Vấp

1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

SAIGON MALL | Văn phòng cho thuê quận Gò Vấp

 • 16 /m2
 • Quận Gò Vấp

2A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

VICTORY TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 12.5 /m2
 • Quận Gò Vấp

318-320 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

SAIGON HOME BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 8 /m2
 • Quận Gò Vấp

39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HB | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 11 /m²
 • Quận Gò Vấp

154 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 102 ĐƯỜNG SỐ 7 | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 4 /m²
 • Quận Gò Vấp

102 Đường số 7, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

TOÀ NHÀ 48A – 48B NGUYỄN TUÂN | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 6 /m²
 • Quận Gò Vấp

48A-48B Nguyễn Tuân, Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

THÀNH PHÁT BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 10 /m²
 • Quận Gò Vấp

572 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

TÂN TÍN ĐỨC BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 8 /m²
 • Quận Gò Vấp

328B Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

T&M BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 7.5 /m²
 • Quận Gò Vấp

160 Đường số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

SAIGON GARDEN HILL | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 12 /m²
 • Quận Gò Vấp

77 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mới

NHÀ KHÁCH PHÍA NAM | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN GÒ VẤP

 • 6 /m²
 • Quận Gò Vấp

18A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page