Phường 6

Sun Village Apartment | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 15 /m2
 • Quận Bình Thạnh

31-33 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Arch Group | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 8 /m2
 • Quận Bình Thạnh

27 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

PLS 11 Nguyễn Huy Tưởng | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 9.7 /m2
 • Quận Bình Thạnh

11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thảo Điền Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 12 /m2
 • Quận Bình Thạnh

25 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mios Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 12.5 /m2
 • Quận Bình Thạnh

121 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tedi Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 11 /m2
 • Quận Bình Thạnh

15A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

HM Square (Licogi Building)

 • 11 /m2
 • Quận Bình Thạnh

24A Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Blue Sea Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 11 /m2
 • Quận Bình Thạnh

205B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Abtel Tower | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 15 /m2
 • Quận Bình Thạnh

36 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page