Phường 5

Gold Star 71D Nguyễn Thượng Hiền | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 13 /m2
  • Quận Bình Thạnh

71D Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Halo 15A Nguyễn Trung Trực | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 7.33 /m2
  • Quận Bình Thạnh

15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page