Phường 24

PVFCCo Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 10 /m2
  • Quận Bình Thạnh

27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

GIC 228B Bạch Đằng | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 12 /m2
  • Quận Bình Thạnh

228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Toàn An Tower | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 9 /m2
  • Quận Bình Thạnh

190 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

V-Coalimex Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 10 /m2
  • Quận Bình Thạnh

29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Victory House | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

  • 12 /m2
  • Quận Bình Thạnh

19-21-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page