Quận Bình Thạnh

Cao ốc Thủy Lợi 4 | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 10.3 /m2
 • Quận Bình Thạnh

205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Gold Star 71D Nguyễn Thượng Hiền | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 13 /m2
 • Quận Bình Thạnh

71D Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mới

Savista Realty 90 Lê Văn Duyệt

 • 15 /m2
 • Quận Bình Thạnh

90 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 82 Nguyễn Xí | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 10 /m2
 • Quận Bình Thạnh

82 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mới

222 Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 9 /m2
 • Quận Bình Thạnh

222-224 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mới

TNL Building 115-117 Võ Oanh | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 15 /m2
 • Quận Bình Thạnh

115-117 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Zeta 223 ǀ Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 9 /m2
 • Quận Bình Thạnh

223 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

VCC Building | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 12 /m²
 • Quận Bình Thạnh

69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

TSA 22-24 Ung Văn Khiêm | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 11 /m²
 • Quận Bình Thạnh

22-24 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Quang Minh | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 9 /m²
 • Quận Bình Thạnh

192-194A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Aspire | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 11.6 /m²
 • Quận Bình Thạnh

466/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

M.O.R.E 400/6 Ung Văn Khiêm | Văn phòng cho thuê Quận Bình Thạnh

 • 9 /m²
 • Quận Bình Thạnh

400/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page