Quận 8

CENTRAL PREMIUM TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 10 $/ m2
 • Quận 8

Địa chỉ: 856 Tạ Quang Bửu,Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh.

CITY GATE TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 10 $/ m2
 • Quận 8

Địa chỉ: 15 Võ Văn Kiệt,Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh.

GONSA BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 7.50 $/ m2
 • Quận 8

Địa chỉ: 88Đ Phạm Thị Tánh,Quận 8, Hồ Chí Minh.

GREEN RIVER BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 10 / m2
 • Quận 8

2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Hồ Chí Minh

NGÔ HÂN BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 9 $/ m2
 • Quận 8

Địa chỉ: 1662 Võ Văn Kiệt,Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh.

NGUYỄN LÂM TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 11 / m2
 • Quận 8

133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Halo 2-4 Bến Cần Giuộc | Văn phòng cho thuê Quận 8

 • 20 /m2
 • Quận 8

2-4 Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

PTH BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 7 $/ m2
 • Quận 8

Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8,Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh.

RUBY TOWER | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 7.20 $/ m2
 • Quận 8

Địa chỉ: Số 1, Dương Bá Trạc,Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh.

THE AVILA BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 7 $/m²
 • Quận 8

Địa chỉ: 114 An Dương Vương,Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh.

TINH ANH BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 10 $/m2
 • Quận 8

Địa chỉ: 558 - 560 Phạm Thế Hiển,Quận 8, Hồ Chí Minh.

TOPAZ CITY BUILDING | VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 8

 • 10 $/m2
 • Quận 8

Địa chỉ: 39 Cao Lỗ,Quận 8, Hồ Chí Minh.

You cannot copy content of this page