Phường Tân Quy

Trần Danh Medical ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

  • 7.7 /m2
  • Quận 7

14 đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Green Country Building ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

  • 13 /m2
  • Quận 7

1 Đường số 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mới

Tòa nhà 422 Nguyễn Thị Thập ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

  • 13 /m2
  • Quận 7

422 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Phúc Tấn Nguyên Building ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

  • 11.6 /m2
  • Quận 7

400 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Asso Building ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

  • 9.8 /m2
  • Quận 7

480C Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page