Quận 7

Mới

Tab Office Building | Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 5 /m2
 • Quận 7

175 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

AWADA Building | Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 13.4 /m2
 • Quận 7

120-126 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Asia Trade Building | Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 9 /m2
 • Quận 7

507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thanh Niên Holdings | Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 9.4 /m2
 • Quận 7

633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

TINI Office (VNPT Building)

 • 15 /m2
 • Quận 7

1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vinamilk Tower

 • 14 /m2
 • Quận 7

10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Victory Tower (Petroland Tower) ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 12.2 /m2
 • Quận 7

12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

UOA Tower ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 22.44 /m2
 • Quận 7

6 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Trang Đài Building ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 8 /m2
 • Quận 7

28-30 Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Trần Danh Medical ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 7.7 /m2
 • Quận 7

14 đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 57 Building ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 6.5 /m2
 • Quận 7

57 Đường số 3, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

The Worldland Building ǀ Văn phòng cho thuê Quận 7

 • 6.8 /m2
 • Quận 7

371 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page