Phường 14

TSA 431 Tô Hiến Thành

 • 9 /m2
 • Quận 10

431 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Liên Minh

 • 10 /m2
 • Quận 10

230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Hoàng Anh Safomec

 • 11.3 /m2
 • Quận 10

7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 407 Tô Hiến Thành

 • 12 /m2
 • Quận 10

407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Maritime Building

 • 10.5 /m2
 • Quận 10

385 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Nasa Building

 • 12 /m2
 • Quận 10

324 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 5 Thành Thái

 • 9 /m2
 • Quận 10

5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 1B1

 • 10 /m2
 • Quận 10

1B1 Cư Xá Đồng Tiến, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

The STA 614-616-618 Ba Tháng Hai

 • 9 /m2
 • Quận 10

614-616-618 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

SIAC Building

 • 10 /m2
 • Quận 10

24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Halo Building Ba Tháng Hai

 • 9 /m2
 • Quận 10

666/10/1-3-5 Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Rivera Park Sài Gòn

 • 15 /m2
 • Quận 10

7/28 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page