Phường 11

Tòa nhà Thái Sơn

  • 10 /m2
  • Quận 10

3 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà N7 Building

  • 14 /m2
  • Quận 10

3C Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

V.I.E Building

  • 9 /m2
  • Quận 10

316B Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

TD Well Office

  • 9 /m2
  • Quận 10

522 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page