Quận 10

Tòa nhà 136 Trần Nhân Tôn

 • 8 /m2
 • Quận 10

136 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

TSA 431 Tô Hiến Thành

 • 9 /m2
 • Quận 10

431 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

TSA 14/12 Hoàng Dư Khương

 • 10 /m2
 • Quận 10

14/12 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

TSA 91/6P Hòa Hưng

 • 9 /m2
 • Quận 10

91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

TSA 184 Hòa Hưng

 • 10.5 /m2
 • Quận 10

184 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà U12 Bạch Mã

 • 8 /m2
 • Quận 10

U12 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Thái Sơn

 • 10 /m2
 • Quận 10

3 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà N7 Building

 • 14 /m2
 • Quận 10

3C Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Liên Minh

 • 10 /m2
 • Quận 10

230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Kỳ Hòa

 • 10 /m2
 • Quận 10

238 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tòa nhà Hoàng Anh Safomec

 • 11.3 /m2
 • Quận 10

7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Jasmine 1-Hà Đô Centrosa

 • 21 /m2
 • Quận 10

200 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page