Phường Bến Thành

Dodivas Building

 • 15.5 /m²
 • Quận 1

200 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tòa nhà 200-212 Lý Tự Trọng

 • 25 /m²
 • Quận 1

200-212 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hoàng Ngọc Building

 • 23 /m²
 • Quận 1

29 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

TNL Building

 • 17 /m²
 • Quận 1

17A Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

CN Building

 • 15 /m²
 • Quận 1

90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

OSC 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 • 11 /m2
 • Quận 1

65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mới

The Address NKKN

 • 29 /m2
 • Quận 1

63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tường Việt Building

 • 19 /m2
 • Quận 1

95 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vietnam Business Center

 • 18 /m2
 • Quận 1

57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Phúc Kim Long Building

 • 11 /m2
 • Quận 1

9-11-13 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mới

The Sarus Nguyễn Thị Minh Khai

 • 19 /m2
 • Quận 1

67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

HDTC Building

 • 19 /m2
 • Quận 1

36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

You cannot copy content of this page