Huyện Nhà Bè

HKL BUILDING ǀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ HUYỆN NHÀ BÈ

  • 7 $/m2
  • Xã Phước Kiển

Địa chỉ: 156 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh.

PV GAS TOWER ǀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN NHÀ BÈ

  • 12 $/m2
  • Huyện Nhà Bè

Địa chỉ: 673 Nguyễn Hữu Thọ , xã Phước Kiển , huyện Nhà Bè ,Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh.

You cannot copy content of this page