Huyện Bình Chánh

TÒA NHÀ 33 ĐƯỜNG SỐ 4 ǀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ HUYỆN BÌNH CHÁNH

  • 6 /m2
  • Xã Bình Hưng

33 Đường 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

TP-OFFICE TRUNG SƠN ǀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ HUYỆN BÌNH CHÁNH

  • 10.5 /m2
  • Xã Bình Hưng

195-197 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

SAIGON MIA ǀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ HUYỆN BÌNH CHÁNH

  • 12 $/m2
  • Xã Bình Hưng

Địa chỉ: Đường 9A,Huyện Bình Chánh, Xã Bình Hưng, Hồ Chí Minh.

You cannot copy content of this page